O spoločnosti

Cover3s s.r.o. 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Rok založenia: 1995
Činnosť: Výroba kartónov, obchodovanie s obalovými materiálmi

Súčasnosť
Historia

Firma Cover3s vznikla v roku 1995 ako spoločnosť s ručením obmedzeným troch spoločníkov. Na začiatku svojej existencie sa sústredila na obuvnícky a potravinársky priemysel a neskôr sa prepracovala na jedného z najväčšich výrobcov kartónových obalov z vlnitej lepenky.

 • Postupne sa spoločnosť začala sústrediť na rôzne priemyselné odvetvia a jej klientela pozostáva zo širokej škály producentov priemyselných výrobkov, akými sú automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel, strojársky priemysel, potravinárky priemysel a obuvnícky priemysel.
 • Firma zaznamenavala z roka na rok lepšie výsledky a reakcie z trhu nás donútili zamýšlať sa nad ďalším rozšírovaním.
 • 1997
  Kúpa vlastných priestorov na výrobu.
 • 1999
  Pristavenie nových administrativných a výrobných priestorov.
 • 2002
  Stavba novej výrobnej haly.
 • 2004
  Úspešné uvedenie nových výrobných kapacít, čo nám vytvorilo možnosť flexibilnejšie a kvalitnejšie spracovanie výrobkov.
 • 2007
  Rok 2007 bol veľmi významný pre ďalší rozvoj spoločnosti. Z hľadiska rozvoja si majitelia uvedomovali, že je nutné zredukovať stav pracovníkov a nahradiť ich produktívnejšou formou. Spoločnosť zamestnávala v tomto období 70 zamestnancov a spracováva 500 000 m2 mesačne
 • 2008
  Kúpa nových technologických zariadení.
 • 2010
  Výstavba nových firemných priestorov na zelenej lúke (Kamanová).
 • 2011
  Sťahovanie výroby do nového areálu spoločnosti Cover3s v Kamanovej.Zavádzanie softwéru na riadenie výroby a kvality