Výzva na predkladanie ponúk

  • Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov rámci pripravovanej projektovej žiadosti (v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov – analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)Názov predmetu zákazky: „Dodávka inteligentných automatizovaných pracovísk“
Dátum zverejnenia tejto výzvy: 14.03.2019  • Súbory na stiahnutie:


nameVýzva na predkladanie ponúk.pdf
namePríloha č. 1a - Špecifikácia I. časti predmetu zákazky.xlsx
namePríloha č. 1b - Špecifikácia II. časti predmetu zákazky.xlsx
namePríloha č. 1c - Špecifikácia III. časti predmetu zákazky.xlsx

namePríloha č. 2a - Kalkulácia ceny I. časti predmetu zákazky.docx
namePríloha č. 2b - Kalkulácia ceny II. časti predmetu zákazky.docx
namePríloha č. 2c - Kalkulácia ceny III. časti predmetu zákazky.docx

namePríloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky.docx