Politika kvality

  • Systém manažérstva kvality popísaný platí pre všetky činnosti súvisiace s výrobou a dodávaním obalov, a je platný pre všetky funkcie a oddelenia  znázornené v organizačnej štruktúre spoločnosti.