Rozmery hárkov

Všetky rozmery hárkov sa udávajú v mm – šírka x dĺžka hárku.

  • Šírka je rovnobežná so smerom vĺn.