Kartónové obaly

Kartónové obaly sú v dnešnej dobe súčasťou každodenného života. Tieto výrobky majú široký záber použitia a vo veľa prípadoch si to ani neuvedomujeme. Staráme sa o to, aby boli úžitkom samotnému spotrebiteľovi, splnil sa jeho účeľ a záujem.

  • Pri výbere materiálu pre obal klienta vychádzame predovšetkým z funkčných požiadaviek na konkrétny obal a vieme navrhnúť čo najvhodnejší typ z veľkého množstva druhov materiálu, ktoré sa v papierenskom obalovom priemysle využívajú.