Fefco katalóg

Popis jednotlivých konštrukčných skupín podľa FEFCO štandardu 

 • 01xx

 • Komerčné kotúče a hárky
 • 02xx

 • Skladacie lepenkové škatule sú zložené z jedného kusa a na záložke sa spájajú lepením alebo        šitím. Dodávajú sa zložené na plocho.
 • 03xx

 • Dvojdielne škatule sú zložené z dvoch dielov (spodok, veko), viacdielne škatule z viacerých dielov (spodok, plášť a veko), ktoré sa na seba nasadia. Sú lepené alebo šité.
 • 04xx

 • Skladacie škatule a prírezy sú zložené z jedného dielu. Obidve alebo všetky bočné steny a vrchnák sa skladajú, zvyčajne bez šitia alebo lepenia.
 • 05xx

 • Zasúvacie škatule sú zložené z viacerých dielov, ktoré sú na seba vzájomne zasúvateľné.
 • 06xx

 • Pevné škatule sú zložené z viacerých dielov, ktoré je potrebné spájať šitím na dosiahnutie konečného tvaru.
 • 07xx

 • Lepenkové škatule skladateľné sú jednodielne a dodávajú sa v zloženom stave. Škatule môžu byť buď so skladateľným dnom alebo diagonálnym ohybom.
 • 09xx

 • Vnútorné vybavenie – ako napr. mriežky, vložky, preložky, manžetové výplňové vložky a pod.