About the company

Cover3s s.r.o. 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Rok založenia: 1995
Činnosť: Výroba kartónov, obchodovanie s obalovými materiálmi

Súčasnosť
História

Dnes nás vysoká odbornosť, krátke realizačné časy a spoľahlivosť zaraďujú na popredné miesto medzi výrobcov kartónových obalov.

 • Pre pozitívny budúci vývoj firmy hovorí nielen výborné odborné a technické zázemie, ale aj strategická teritoriálna poloha, ktorá nám umožňuje bez väčšich prepravných nákladov obsluhovať aj silné priemyselné oblasti, ako sú Bratislava s okolím, Nitra, Levice, Martin a Žilina. Dobrú obslužnú schopnosť navyše umocňujeme vlastnými prepravnými kapacitami.

  Našou priekopníckou úlohou je snaha o propagáciu a využitie skúsenosti, ktoré sme nadobudli rokami praxe.

  Neustále sledujeme trendy vývoja vo svete a snažíme sa v čo najväčšej miere aplikovať nové inovácie do reality.

  Serióznosť firmy preukazuje nielen dlhoročným zodpovedným prístupom k zákazníkom a dodávateľom, ale aj svedomité plnenie všetkých povinností voči štátu, sociálnej, ako aj zdravotných poisťovní.

  V súčasnosti firma zamestnáva 50 ľudí a spracováva 1 000 000 m2 mesačne.

  Pre rok 2012 je významným krokom spustenie fotovoltarickej elektrárne prostredníctvom ktorej firma zásobuje výrobu vlastným elektrickým zdrojom, čím spoločnosť šetrí náklady ktoré môže pozitívne prejaviť v zákazníkovej cene.